7036

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
מרום הגליל

7034
7035
7037
000074.JPG

חדשות

  • הודעת פרסום - הסדרת גבולות הוועדים המקומיים במועצה האזורית מרום הגליל - 04/03/2019

    קובץ פרסום ההודעה כפי שפורסמה בעיתונות

  • 14/11/2018

     

    עקב השלמת חיבור קו הביוב בשכונת ההרחבה בעין אל אסד, ניתן מעתה להגיש בקשות להיתר במקום. בהצלחה

  • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.