אתר הועדה לתכנון ובניה מרום הגליל

האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.

תושבים יקרים,
לאור חופשות הקיץ של עובדי אגף הנדסה והוועדה לתכנון ובניה
תתקיים קבלת קהל ביום חמישי  בלבד (25.08.16) בין השעות 8:30 - 13:30

 


main_pic     

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית.
הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הועדה המקומית בלבד.