טבלת תעריפי אגרות והיטלים

מדד אחרון:
228.9258
טבלת תעריפי אגרות והיטלים
סוג סוג שרות מספר סעיף תאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.016 אגרת חידוש היתר יח' 302.04 302.04
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.018 אגרת פטור יח' 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.080 אגרת מינימום יח' 302.04 302.04
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.100 בניה או שימוש חורג- בניה חדשה או תוספת בניה לרבות מ"ר 32.62 32.62
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.200 מבנים חקלאיים (עד 100 מ"ר) מ"ר 1.12 1.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.201 מבנים חקלאיים (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.56 0.56
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.210 חממות ובתי רשת עד 100 מ"ר מ"ר 1.12 1.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.220 חממות ובתי רשת לכל מ"ר נוסף מעל 100 מ"ר מ"ר 0.56 0.56
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.310 שימוש חורג בקרקע או בבניין קיים עד 2,000 מ"ר מ"ר 32.72 32.72
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.320 שימוש חורג בקרקע או בבניין קיים לכל מ"ר נוסף מעל 2,000 מ"ר מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 3.62 3.62
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.402 נמלים ותעשיה כבדה מ"ק 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.410 לוחות קולטי שמש (פוטו-וולטאי) עד 10,000 מ"ר מ"ר 1.18 1.18
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.420 לוחות קולטי שמש (פוטו-וולטאי) לכל מ"ר נוסף מעל 10,000 מ"ר מ"ר 0.10 0.10
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.500 עבודות כריה וחציבה מ"ק 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.510 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה מ"ק 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות שאינם חלק מהבניין מ"א 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.701 הקמת גדר ביטחון, חקלאות מ"א 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר יח' 302.04 302.04
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.801 עבודה מצומצמת יח' 60.41 60.41
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז1 התאמת הפקדון לפקדון שהופחת באגרה 1.00 1.00
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז2 התאמת סעיפי פקדון לסה"כ 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל ביוב 10.0.0 === היטלים ==== 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל ביוב 10.2.2 ביריה ביב מאסף לכל מר משטח הקרקע כולל הקרקע שעליה מ"ר 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל ביוב 10.2.3 ריחניה ביב מאסף לכל מ"ר של בניה מ"ר 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל ביוב 10.2.4 ביריה ביב מאסף לכל מ"ר של בניה מ"ר 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל ביוב 10.3.1 ריחניה מכון טיהור לכל מ"ר משטח הקרקע כולל הקרקע ש מ"ר 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל ביוב 10.3.2 ביריה מכון טיהור לכל מ"ר מ"ר 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל ביוב 10.3.3 ריחניה מכון טיהור לכל מ"ר של בניה מ"ר 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל ביוב 10.3.4 ביריה מכון טיהור לכל מ"ר של בניה מ"ר 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל ביוב 10.4.00 -----היטלי ביוב----- מ"ק 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל ביוב 10.4.01 כל מ"ר בניה ביב ציבורי מ"ר 36.16 36.95
היטלי פיתוח היטל ביוב 10.4.010 כל מ"ר בניה ביב ציבורי - מבנים חקלאיים מ"ר 36.47 37.27
היטלי פיתוח היטל ביוב 10.4.02 כל מ"ר בניה ביב מאסף מ"ר 26.82 27.41
היטלי פיתוח היטל ביוב 10.4.020 כל מ"ר בניה ביב מאסף - מבנים חקלאיים מ"ר 27.05 27.64
היטלי פיתוח היטל ביוב 10.4.03 כל מ"ר בניהמכון לטיפול בשפכים מ"ר 31.17 31.85
היטלי פיתוח היטל ביוב 10.4.030 כל מ"ר בניה מכון לטיפול בשפכים - מבנים חקלאיים מ"ר 31.44 32.13
היטלי פיתוח היטל ביוב 10.4.04 כל מ"ר קרקע בהרחבה עימות מ"ר 4.95 5.24
היטלי פיתוח היטל ביוב 10.4.05 כל מ"ר בניה ישובים דרומיים מ"ר 70.29 74.40
היטלי פיתוח היטל ביוב 10.4.06 כל מ"ר קרקע ישובים דרומיים מ"ר 11.73 12.42
היטלי פיתוח היטל ביוב 10.4.07 כל מ"ר בניה הרחבה ישובים דרומיים מ"ר 49.61 52.51
היטלי פיתוח היטל ביוב 10.4.08 כל מ"ר קרקע הרחבה דרומיים מ"ר 8.27 8.75
היטלי פיתוח היטל ביוב 10.4.10 א.ת. רמת דלתון לכל מ"ר קרקע מ"ר 1.75 1.85
היטלי פיתוח היטל ביוב 10.4.11 א.ת. דלתון לכל מ"ר בניה מ"ר 10.35 10.96
היטלי פיתוח אגרות בניה 10.4.15 - - - חוק עזר היטלי ביוב - - - מ"ק 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל ביוב 10.4.20 ביב ציבורי - בניין מ"ר 36.16 36.95
היטלי פיתוח היטל ביוב 10.4.21 ביב ציבורי - קרקע מ"ר 18.08 18.48
היטלי פיתוח היטל ביוב 10.4.22 ביב מאסף - בניין מ"ר 26.82 27.41
היטלי פיתוח היטל ביוב 10.4.23 ביב מאסיף - קרקע מ"ר 13.41 13.70
היטלי פיתוח היטל ביוב 10.4.24 מכון לטיפול בשפכים - בניין מ"ר 31.17 31.85
היטלי פיתוח היטל ביוב 10.4.25 מכון לטיפול בשפכים - קרקע מ"ר 15.58 15.92
היטלי פיתוח היטל ביוב 10.4.26 סה"כ לבניין - היטל ביוב מ"ר 94.15 96.31
היטלי פיתוח היטל ביוב 10.4.27 סה"כ לקרקע - היטל ביוב מ"ר 47.07 48.10
היטלי פיתוח היטל ביוב 10.4.28 סה"כ לבניין - הרחבות מ"ר 57.99 59.26
היטלי פיתוח היטל ביוב 10.4.29 סה"כ לקרקע - הרחבות מ"ר 28.99 29.63
היטלי פיתוח היטל ביוב 12.0.1 ביב ציבורי בניה מ"ר 36.16 36.95
היטלי השבחה היטל השבחה 20.0.05 היטל השבחה סעיף 1 יח' 0.00 0.00
היטלי השבחה היטל השבחה 20.0.10 היטל השבחה סעיף 2 יח' 0.00 0.00
היטלי השבחה היטל השבחה 20.0.15 היטל השבחה סעיף 3 יח' 0.00 0.00
היטלי השבחה היטל השבחה 20.0.20 היטל השבחה סעיף 4 יח' 0.00 0.00
היטלי השבחה היטל השבחה 20.0.25 היטל השבחה סעיף 5 יח' 0.00 0.00
היטלי השבחה היטל השבחה 20.0.30 היטל השבחה סעיף 6 יח' 0.00 0.00