דבר ראש המועצה

בוועדה המקומית לתכנון ולבניה שמנו לנו למטרה לשפר את השירות לתושבים ואנו פועלים על מנת לקצר ולפשט הליכים, ליעל את טיב השירות והכל על מנת לאפשר לפונים לקבל שירות איכותי מהיר וזמין. כחלק מתפיסה זו ובמסגרת רצונה של הועדה להנגיש את מאגרי המידע שברשותה לציבור, הוחלט על הקמתו של אתר האינטרנט ההנדסי.

נשמח לקבל רעיונות, עצות ותגובות מכם הגולשים, על מנת לשפר באופן מתמיד את האתר.

חשוב לציין כי האתר הינו כלי עזר בלבד למשתמש והמידע המופיע בו אינו מהווה תחליף לעיון במסמכי המקור.

כבעבר, נמשיך לעמוד לרשות כל פונה ביעוץ ובהכוונה וללוות את היזמים, המתכננים, השמאים והתושבים בכל שלבי התכנון.

בברכה,
עמית סופר
ראש המועצה
ויו"ר הוועדה לתכנון ובניה