תשלום אגרת מידע
תשלום פיקדון אגרת בניה, אגרת בניה והיטלי ביוב

תושבים ועורכי בקשה יקרים,

לצורך ביצוע התשלום דרך האינטרנט -
הצטיידו בדרישת התשלום שהונפקה עבורכם בועדה ובכרטיס אשראי הכולל את פרטי המשלם.
הזינו את מספר השובר ואת מספר ת.ז./ח.פ. כפי שמופיעים בדרישת התשלום.
(בהתאם למסומן בתמונה מטה)

לתשומת לבכם,
בתשלום אגרת מידע אין צורך בדרישת תשלום מהועדה, ניתן להיכנס ישירות לאתר לתשלום.money