תשלומים

תשלום אגרת מידע
תשלום פיקדון אגרת בניה, אגרת בניה והיטלי ביוב

תושבים ועורכי בקשה יקרים,
לצורך ביצוע התשלום דרך האינטרנט,
הצטיידו בדרישת התשלום שהונפקה עבורכם בוועדה ובכרטיס אשראי הכולל את פרטי המשלם.
הזינו את מספר השובר ואת מספר ת.ז./ח.פ. כפי שמופיעים בדרישת התשלום.

לתשומת לבכם,
בתשלום אגרת מידע אין צורך בדרישת תשלום מהוועדה, ניתן להיכנס ישירות לאתר לתשלום.